За нас

Управителен съвет

Състав на Управителния съвет


Управителния съвет е от 7 члена, от които един председател:
Анастас Трендафилов - Председател на УС, представляващ Община Бяла
Борислав Натов - член на УС, представляващ Община Долни чифлик
Емануил Манолов - член, представляващ Община Аврен
Христо Стефанов - член на УС, представляващ СНЦ "Свободно информационно общество"
Тодор Минчев - член на УС, представляващ СНЦ "Свети Атанас 2008"
Станимир Стаменов - член на УС, представляващ "ЕЛСЕД" ООД
Пламен Велинов - член на УС

АктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

 
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012