Обяви

Профил на купувача

Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID 9004662

Публикувано на: 01.08.2012


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка ID 9004662 чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки с предмет: "ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА – ДОЛНИ ЧИФЛИК - АВРЕН.

Документация: /zip архив, 0.27 MB /свали файлаАктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

 
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012