Обяви

Прием на проекти


Важно!!!
На 30.06.2014 г. приключи приема на проекти по МСР на РО Бяла - Долни чифлик - Аврен!

Архив:

Мярка BG MIRG B-DCH-A/1-1.1

Публикувано на: 07.02.2014


Създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството и аквакултури

Заявление и насоки за кандидатстване :свали файла ZIP архив, 1.08 MB, сваляния: 217


Мярка BG MIRG B-DCH-A/1-1.2

Публикувано на: 07.02.2014


Поддържане на сектор „Рибарство“ чрез развитие на маркетинг, реклама, иновации и капацитет

Заявление и насоки за кандидатстване :свали файла ZIP архив, 1.08 MB, сваляния: 146


Мярка BG MIRG B-DCH-A/2-2.1

Публикувано на: 27.08.2012


Защита на околната среда в рибарските райони с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство

Заявление и насоки за кандидатстване :свали файла ZIP архив, 1.09 MB, сваляния: 72


Мярка BG MIRG B-DCH-A/2-2.2

Публикувано на: 07.02.2014


Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малките рибарски общности

Заявление и насоки за кандидатстване :свали файла ZIP архив, 1.09 MB, сваляния: 122


Мярка BG MIRG B-DCH-A/3-3.1

Публикувано на: 07.02.2014


Разнообразяване, развиване и подкрепа на дейности алтернативни на рибарството, по-специално туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на допълнителна заетост и работни места извън сектор „Рибарство“

Заявление и насоки за кандидатстване :свали файла ZIP архив, 1.09 MB, сваляния: 253


Мярка BG MIRG B-DCH-A/3-3.2

Публикувано на: 07.02.2014


Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие

Заявление и насоки за кандидатстване :свали файла ZIP архив, 1.09 MB, сваляния: 108


Мярка BG MIRG B-DCH-A/3-3.3

Публикувано на: 07.02.2014


Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции, подкрепа на предприемчивостта, гарантиране на качеството и популяризация на региона за инвестиции и туризъм

Заявление и насоки за кандидатстване :свали файла ZIP архив, 1.09 MB, сваляния: 135АктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

 
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012