Новини

Трета работна среща на МИРГ

Публикувано на: 22.07.2012

От 18 до 19 юли 2012 година се проведе ІІІ-та работна среща на МИРГ в България. На форума присъстваха административните екипи на всичките 6 Местни инициативни рибарски групи в България, представители на Управляващия орган - ИАРА, представители на Държавен фонд земеделие - Разплащателна агенция и представител на FARNET - Европейската рибарска мрежа. Срещата беше открита от водещия г-н Нелко Йорданов - Управител на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик и започна с презентации на 3-те новите Местни инициативни рибарски групи: Бяла - Долни чифлик - Аврен, Поморие - Несебър и Приморско - Созопол - Царево, които представиха накратко рибарските си области и стратегии за местно развитие. След това бе представена презентация и филм за участието на МИРГ-овете в VI-та работна среща на FARNET в Португалия, която беше представена от Управителят на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ Евелина Иванова. Презентациите продължиха с тази на г-жа Таня Михайлова – главен експерт в ИАРА, която представи Националната рибарска мрежа и разясни накратко нейните функции и задачи. Срещата продължи с дискусии относно проблемите и предизвикателствата пред екипите за управление, бъдещата работа на Националната рибарска мрежа, както и методиката за прием и оценка на проектни предложения. В работна атмосфера се дискутираха въпроси свързани с процесите на консултиране, приемане, обработка и отчитане на проектните предложения към местните стратегии за развитие. Разгледани бяха различни казуси свързани с работата на групите. Решенията и препоръките от срещата са от изключителна важност за изпълнение на Местните стратегии за развитие на МИРГ. Срещата беше ползотворна протече в чудесна атмосфера и показа голям потенциал за бъдеща екипна работа между представителите на отделните органи обединение около целта за успешно изпълнение на всички Стратегии за местно развитие.

АктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012