Новини

МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен стартира приема на проекти и откри официално офиса в гр. Бяла

Публикувано на: 24.08.2012

На 23.08.2012 г. беше проведено заседание на Управителния съвет на МИРГ Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен, на което бяха приети процедури и насоки за кандидатстване по всички мерки от Стратегията за местно развитие на РО Бяла - Долни чифлик - Аврен. Беше решено от 27.08.2012 г. да стартира приемът на проектни предложения. След това с тържествен водосвет беше открит напълно оборудвания офис на МИРГ, където ще се приемат проектите. На събитието присъстваха г-н Анастас Трендафилов - кметът на Община Бяла и председател на УС на МИРГ, г-н Борислав Натов - кмет на община Долни чифлик и член на УС на МИРГ, г-н Емануил Манолов - кмет на община Аврен и член на УС, г-н Костадин Самарджиев - зам. кмет на община Бяла, г-н Дилян Дончев - директор на ОУ "Отец Паисий" гр. Бяла, екипът за управление на МИРГ и други гости. Присъстващите пожелаха на екипа за управление успешна работа по изпълнението на Стратегията за местно развитие и постигане на целите заложени в нея.

АктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012