Новини

В Бяла се състоя IV Работна среща на Местните инициативни рибарски групи

Публикувано на: 28.09.2012

Основна тема на четвъртата работна среща бе напредъка на рибарските групи. Шестте МИРГ са сдружения с общополезна цел и се финансират по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. Презентираха се теми за напредъка на подготовката на Национална рибарска мрежа в България и политики за новия програмен период на Оперативната програма. На срещата се дискутираха различни предизвикателства и трудности при работата на рибарските групи.

На работната среща присъства Драгомир Господинов – изпълнителен директор на ИАРА и Цветанка Палазова – директор на дирекция „Европейски фонд за рибарство“ към ИАРА. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е Управляващия орган на рибарските групи. Участие взе и Таня Шумкова – географски експерт към Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство“ на Европейската комисия (ФАРНЕТ), представители на Разплащателна агенция и Държавен фонд „Земеделие“.

Местните инициативни рибарски групи в България са публично-частни партньорства базирани на територии на общините: Батак, Девин, Доспат, Тутракан, Главиница, Сливо поле, Каварна, Шабла, Балчик, Бяла, Долни чифлик, Аврен, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол и Царево. Шестте МИРГ в България са от основно значение за реализиране на Ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ на Европейския фонд за рибарство. Очаква се, че местните партньорства и участието на общността ще добавят стойност към процеса на развитие и модернизиране на сектор „Рибарство“ в България.


АктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012