Новини

ХІ-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство

Публикувано на: 26.07.2013

От 25 до 26 юли в гр. Пловдив се проведе ХІ-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство.
“Необходимо е да наваксаме изоставането в Оперативна програма “Рибарство” със съвместни усилия между Министерство на земеделието и храните, Управляващия орган, браншовите организации от сектора, бенефициенти и Европейската комисия”, това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова при откриването на единадесетото изнесено заседание на Комитета.
На заседанието на Комитета за наблюдение присъстваха г-н Франгискос Николиан, началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия, г-жа Албена Аминкова от ГД “Морски въпроси и рибарство” към ЕК, Джон Грийв от FARNET, Цветанка Палазова, директор на Дирекция “Европейски фонд за рибарство” към ИАРА, експерти от Дирекцията, представители на различни институции, представители на шестте Местните инициативни рибарски групи и браншови организации от сектор “Рибарство”.
Г-н Франгискос Николиан, началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия, изрази задоволство от готовността на Министерство на земеделието и храните в лицето на зам.-министър Маринова и на Управляващия орган на ОП “Рибарство” за справяне с проблемите и преодоляване на трудностите, за да се ускори изпълнението на Оперативната програма. На 25.07.2013 следобед зам.-министър Маринова, представителите на Европейската комисия, FARNET и Управляващия орган на ОП “Рибарство” проведоха среща с представители на Местните инициативни рибарски групи /МИРГ/. На срещата беше обсъдена работа на 6-те групи у нас и проблемите във връзка с усвояването на средства от Оперативната програма. Зам.-министър Маринова обеща активен диалог с рибарските групи и пое ангажимент за промяна на Наредба №15 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, която създава трудности в дейността на МИРГ-овете. “Наредбата ще бъде променена след обсъждане от заинтересованите страни и това ще се случи в максимално кратки срокове”, заяви зам.-министър Валентина Маринова.
Г-н Франгискос Николиан, началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към ЕК заяви, че за следващия програмен период 2014 -2020 г. Ос 4 от ОПРСР, ще е от изключително важно значение, защото с нея ще се цели децентрализация на дейността и по-голяма насоченост към местните области и политики за развитието им. Той призова към активност от страна на сектора и заинтересованите страни за максимално използване на ресурсите от Местните стратегии за развитие на МИРГ. На срещите се взе решение да се ускори процеса по оценка на проекти и да се решат в най-кратък срок наболелите проблеми.

АктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012