Новини

Официално бе открита интернет базирана рекламно-информационна система от типа "Smart Points” на територията на Рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен

Публикувано на: 07.02.2015

Иновативна мобилно - информационна система от типа SmartPoints стартира на територията на Рибарска област Бяла - Долни чифлик - Аврен. Жителите и гостите, на включените в системата до този момент населени места, ще могат да се възползват от удобствата и възможностите, които им предоставя тя, още този туристически сезон. Внедряването на системата се финансира по Стратегията за местно развитие на Рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен към Местната инициативна рибарска група.
"Умните" точки представят близо 100 обекта, между които общинските сгради, културни институции, училища, хотели, забележителности и други. Поставяйки малък стикер на SmartPoints на входа на сградата или в случая на хотелите - на рецепцията, собствениците добавят още едно удобство към услугите, които предлагат.
Системата е изградена от четири основни информационни модула: Модул „Информация“, Модул „Актуално“, Модул "Наблизо", който предоставя информация за интересни места и обекти за забавления, хранене, спорт и други. Последният четвърти модул "Промоции и брошури" - дава възможност на потребителите да научат за актуални промоции от различно естество. Освен четирите модула, обектите получават и триезична платформа, която многократно улеснява достъпа на чуждестранните туристи. Мобилната система използва две нови технологии внедрени в съвременните мобилни устройства – сканиране на QR кодове, и NFC (Near Field Communication) чипове. И двете технологии предоставят много лесен начин за посещение на мобилен интернет сайт, чрез доближаване на мобилното устройство до NFC чип или QR код, поставен на информационната табелка – уникална за всеки обект, включен в системата.
За десктоп потребителите системата е достъпна на адрес: http://smartpoints.info. Чрез мобилно устройство - смартфон, системата е достъпна чрез сканиране на QR код или доближаване на устройстовото до NFC чипа, които са част от SmartPoint стикера.
На 7 февруари в гр. Бяла се проведе официлано откриване, на което присъстваха много гости от трите общини. Събиетито бе открито от Кмета на община Бяла г-н Анастас Трендафилов, който е и Председател на Управителния съвет на Местната инициативна рибарска група. Бенефициентите по проекта от Авеню Медия ЕООД направиха презентация на системата и начините за достъп до нея.
Проектът за изграждане на система от типа SmartPoints, чието пълно наименование е „Повишаване на конкурентоспособността на Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен чрез изграждане на интернет базирана рекламно-информационна система Smart Point”, се осъществява с финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013), приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”.

АктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012