За нас

Екип за управление

Експертен екип на МИРГ


Екпертният екип на МИРГ извършва/организира следните дейности:
1. Обработка и административна и техническа оценка на проектните предложения на кандидатите за получаване на безвъзмездна финансова помощ;
2. Осъществяване дейности по разпространение на информация и популяризиране на местната стратегия за развитие;
3. Изготвяне на доклади до ИАРА за отчитане на дейността на МИРГ;
4. Осигуряване ефективно администриране на всички дейности, подкрепяни от МИРГ;

АктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

 
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012